persianweblog persianblog
از من ... برای تو

 

دوستان نازنينم عيدتان مبارک

 

و اما يک نکته بدون پيوست !
اشتباه نشده ٬ اينجا همان وبلاگ اخبار سينمای هند  است .
ولی من بی هيچ دليل قابل توضيحی ديگر نمی خواهم صرفا از سينمای هند بنويسم . اگرچه شوق نوشتن هنوز با منست و اين بار نوشتن در مورد همه چيز و همه جا ... اول تصميم گرفتم آدرس وبلاگم را تغيير دهم ولی نتوانستم ٬ اين کار خيلی سختتر از تغيير موضوعی بود که با شوق در مورد آن می نوشتم چون به اينجا عادت کرده ام علاوه بر اينکه همه شما دوستانی که مهمان دائمی وبلاگم بوديد و همه دوستانی که گهگاه به من سر ميزدند مرا با اين آدرس می شناختند پس در همان خانه قديمی و پرخاطره دوباره شروع خواهم کرد . تنها يک خواهش از دوستانی دارم که محبت کرده اند و پيوند اين وبلاگ را در صفحه اصلی وبلاگشان داده اند ٬  لطف کنند و عنوان آنرا تغيير دهند ٬ البته اگر هنوز مايلند اين پيوند يا همان لينک فرنگی را داشته باشند ... عيد است و خانه تکانی وبلاگی و ...
منتظرم باشيد ٬ برميگردم !

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٩ اسفند ۱۳۸٢ - غزل