persianweblog persianblog
از من ... برای تو

مکمل ياداشت چهارم بر فيلم Devdas

قول داده بودم اگر عکس واضحتری از لباس رقص چاندروموکی (با بازی مادوری دیکسیت) در جائی پیدا کردم به شما هم نشان دهم . خوب اين هم از عکس مورد بحث

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٢ - غزل