طنز سينمايی  واکنش گروههای مختلف بعد از ديدن فهرست قدرتمندترين های صنعت سينمايی باليوود :طرفداران افراطی فيلم هندی : همه در باليوود خوب ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 7 بازدید
آذر 84
2 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
8 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
5 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
24 پست
بهمن 81
8 پست