چرا سينمای هند؟

سينمای هند سينمای خاصی است با مخاطبانی خاص .....

مقوله فیلم و سینما در اکثر کشورها دارای طبقه بندی ميباشد؛ ملودرام٬حادثه ای٬خانوادگی٬سياسی٬اجتماعی و........ولی در سينمای هند شما کمتر قادر هستيد فيلمی را بطور مشخص در يکی از اين طبقات قرار دهيد.علت آنست که در اکثر فيلم های سينمای هند شما مجموعه ای از موضوعات را خواهيد يافت ؟! اين آش شله قلمکار در نظر بسياری اصلا جالب نيست(از حق نبايد گذشت گاهی واقعا هم بيمزه است).اما نبايد فراموش کرد اين سينما طرفداران بسياری نه تنها در خود هند بلکه در سایر کشورها با فرهنگ ها و زبانهایی کاملا متفاوت دارد.به راستی چرا اين سينما اينقدر محبوب است٬راز ماندگاری آن در چيست؟ لطفادر یاداشتهای بعدی نظرات مرا بخوانيد و مرا از نظرات خودتان هم بی بهره نگذاريد .

/ 1 نظر / 6 بازدید
bahram

بله شما راست ميگويد در هند گاهی فيلمهايی به زيبايی مهبتين و گاهی به بدی هيرو هندوستانی ساخته ميشود